ข่าวประชาสัมพันธ์ [25] 
 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ "เทศน์มหาชาติ ถวายราชสักการะ องค์พระภูมิพล" [06 มิ.ย. 2560] [Views 53] 
 แจ้งเตือนมัลแวร์เรียกค่าไถ่ Wanna Cry กระจายผ่านช่องโหว่ของ วินโดวส์ [24 พ.ค. 2560] [Views 47] 
 แผนการจราจร ปิดปรับปรุงประตูงามวงศ์วาน [11 เม.ย. 2560] [Views 42] 
 แจ้งมาตรการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2560 [11 เม.ย. 2560] [Views 35] 
 บริษัท เซ้าเธิร์นครอส ไบโอเคมีคัล (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง Product technical support [02 ก.พ. 2560] [Views 131] 
   ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง [29] 
 ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมแบบเกรเดียนท์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด [01 พ.ย. 2560] [Views 16] 
 ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดผลิตสารละลายชนิดมีขั้วสำหรับเตรียมตัวอย่างห้องปฏิบัติการ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  [31 ต.ค. 2560] [Views 11] 
 ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(เครื่องติดตามและบันทึกสัญญาณชีพในสัตว์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 เครื่ [30 ต.ค. 2560] [Views 8] 
 ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องติดตามและบันทึกสัญญาณชีพในสัตว์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน [30 ต.ค. 2560] [Views 308] 
 ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 “ชุดเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมแบบเกรเดียนท์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน [17 ต.ค. 2560] [Views 10] 
   ดู ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด

 ข่าววิจัย/บริการวิชาการ [3] 
 หลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลสำหรับผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [27 เม.ย. 2560] [Views 47] 
 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสนับสนุนแรงจูงใจในการทำวิจัย [27 เม.ย. 2560] [Views 38] 
 ประกาศเรื่อง พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 [30 เม.ย. 2558] [Views 980] 

 ข่าวรับสมัครงาน [90] 
 ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่องรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ [16 พ.ย. 2560] [Views 8] 
 ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ [30 ต.ค. 2560] [Views 128] 
 ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ [30 ต.ค. 2560] [Views 14] 
 ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชีลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตรื [25 ต.ค. 2560] [Views 16] 
 ประกาศคณะเทตนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ลูกจ้างโครงการ) [12 ต.ค. 2560] [Views 48] 
   ดู ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

 ข่าวการศึกษา [26] 
 ประกาศคะแนนสอบกลางภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 รายวิชาสัตวเลี้ยงแสนรัก (01600132) [10 ต.ค. 2560] [Views 241] 
 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องให้มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ ในวันที่ 16 -27 ตุลาคม 2560 [20 ก.ย. 2560] [Views 24] 
 กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 [07 ก.ค. 2560] [Views 48] 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) [07 มิ.ย. 2560] [Views 292] 
 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง 2559) [11 เม.ย. 2560] [Views 104] 
   ดู ข่าวการศึกษาทั้งหมด

 ข่าวกิจการนิสิต [92] 
 ประชาสัมพันธ์หอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45 [02 พ.ย. 2560] [Views 5] 
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม NBTC Volunteers (รุ่นที่ 4) [20 ต.ค. 2560] [Views 6] 
 ประชาสัมพันธ์งาน "Halloween" โดยจัดเตรียมพื้นที่ให้นักศึกษาจำหน่ายสินค้าทุกประเภท โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ พลาซ่า ลากูน ลาดพร้าว-วังหิน [20 ต.ค. 2560] [Views 6] 
 ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตนำส่งเอกสารขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ [04 ต.ค. 2560] [Views 4] 
 ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดสัญลักษณ์ (Logo) ของบริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จำกัด [04 ต.ค. 2560] [Views 7] 
   ดู ข่าวกิจการนิสิตทั้งหมด

 ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา [6] 
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการบรรยายพิเศษ Code of Success : สำเร็จไวถ้าใช้สมองเป็น [11 ส.ค. 2560] [Views 20] 
 ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นิสิตและผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง 'The Art of Grant Writing' วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560  [11 ส.ค. 2560] [Views 20] 
 ขอเชิญอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การสร้างกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมที่ส่งผลต่อการสร้างความเป็นพลเมือง [28 เม.ย. 2559] [Views 459] 
 ขอเชิญบุคลากร นิสิต คณะเทคนิคฯ เข้าร่วมกิจกรรมไหว้พระทำบุญ ในโครงการพัฒนาจิต เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต จ.ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 3 ก.ค. 58 [08 มิ.ย. 2558] [Views 157] 
 ขอเชิญบุคลากร นิสิต คณะเทคนิคฯ เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมในโครงการพัฒนาจิตเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ณ ค่ายพุทธบุตรภรยาภิวัทธน์ จ.สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 23 - 25 ม.ค. 58 [01 ม.ค. 2558] [Views 148] 
   ดู ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาทั้งหมด

 ข่าววิเทศสัมพันธ์ [171] 
 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนิสิตโครงการนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา (KU Student Ambassador) [01 พ.ย. 2560] [Views 9] 
 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับทุน โครงการ Merging Voices ภายใต้กรอบ Erasmus+ [01 พ.ย. 2560] [Views 7] 
 ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย [30 ต.ค. 2560] [Views 6] 
 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนความเป็นนานาชาติ อุดมศึกษาในประเทศไทยด้านการศึกษาร่วม (Transnational Education) ปีที่ 2 [30 ต.ค. 2560] [Views 8] 
 Invitation Letter for International Seminar and Call for Paper [30 ส.ค. 2560] [Views 22] 
   ดู ข่าววิเทศสัมพันธ์ทั้งหมด