ข่าวประชาสัมพันธ์ [25] 
 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ "เทศน์มหาชาติ ถวายราชสักการะ องค์พระภูมิพล" [06 มิ.ย. 2560] [Views 26] 
 แจ้งเตือนมัลแวร์เรียกค่าไถ่ Wanna Cry กระจายผ่านช่องโหว่ของ วินโดวส์ [24 พ.ค. 2560] [Views 27] 
 แผนการจราจร ปิดปรับปรุงประตูงามวงศ์วาน [11 เม.ย. 2560] [Views 23] 
 แจ้งมาตรการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2560 [11 เม.ย. 2560] [Views 18] 
 บริษัท เซ้าเธิร์นครอส ไบโอเคมีคัล (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง Product technical support [02 ก.พ. 2560] [Views 103] 
   ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง [17] 
 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) จำนวน 1 ระบบ [12 ก.ค. 2560] [Views 9] 
 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 50 ชุด [26 มิ.ย. 2560] [Views 25] 
 ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องลู่วิ่งใต้น้ำกายภาพในสัตว์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2 [18 พ.ย. 2559] [Views 209] 
 ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ 2 ตา (Stereo Microscope) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 10 เครื่อง [26 ต.ค. 2559] [Views 217] 
 ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์เชิงซ้อนแบบใช้แสง 2 ตา (Compound Light Microscope) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 16 เครื่อง [26 ต.ค. 2559] [Views 220] 
   ดู ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด

 ข่าววิจัย/บริการวิชาการ [3] 
 หลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลสำหรับผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [27 เม.ย. 2560] [Views 24] 
 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสนับสนุนแรงจูงใจในการทำวิจัย [27 เม.ย. 2560] [Views 18] 
 ประกาศเรื่อง พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 [30 เม.ย. 2558] [Views 962] 

 ข่าวรับสมัครงาน [67] 
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนักวิชาการพัสดุ [28 มี.ค. 2560] [Views 83] 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนักวิชาการพัสดุ [23 มี.ค. 2560] [Views 85] 
 ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ [17 มี.ค. 2560] [Views 126] 
 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 2 อัตรา [06 มี.ค. 2560] [Views 34] 
 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา [04 มี.ค. 2560] [Views 148] 
   ดู ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

 ข่าวการศึกษา [24] 
 กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 [07 ก.ค. 2560] [Views 20] 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) [07 มิ.ย. 2560] [Views 229] 
 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง 2559) [11 เม.ย. 2560] [Views 72] 
 ประกาศคะแนนสอบกลางภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 รายวิชาสัตวเลี้ยงแสนรัก (01600132) [05 เม.ย. 2560] [Views 275] 
 ประกาศคะแนนสอบกลางภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 รายวิชาสัตวเลี้ยงแสนรัก (01600132) หมู่ 1 [19 ต.ค. 2559] [Views 482] 
   ดู ข่าวการศึกษาทั้งหมด

 ข่าวกิจการนิสิต [79] 
 ประขาสัมพันธ์ข่าวสารด้านกิจการนิสิต [24 ก.ค. 2560] [Views 1] 
 ขอเชิญส่งนิสิต นักศึกษาในสังกัดร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย 9 ราชมงคล ครั้งที่ 3 [24 ก.ค. 2560] [Views 0] 
 รับสมัครคัดเลือกเยาวชนจำนวน 28 คน เพื่อเข้าร่วมงานเทศกาลนักเรียนและเยาวชนโลก ครั้งที่ 19 (the XIXth World Youth and Students Festival) ณ เมืองโซชิ สหพันธรัฐรัสเซีย [20 ก.ค. 2560] [Views 0] 
 ขอเชิญชวนส่งนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา [03 ก.ค. 2560] [Views 5] 
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Public Speaking 2017 และการแข่งขันตอบคำถามระดับชาติ ในหัวข้อ 'International Business and Tourism in the 21st Century' ประจำปี 2560' [03 ก.ค. 2560] [Views 3] 
   ดู ข่าวกิจการนิสิตทั้งหมด

 ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา [4] 
 ขอเชิญอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การสร้างกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมที่ส่งผลต่อการสร้างความเป็นพลเมือง [28 เม.ย. 2559] [Views 446] 
 ขอเชิญบุคลากร นิสิต คณะเทคนิคฯ เข้าร่วมกิจกรรมไหว้พระทำบุญ ในโครงการพัฒนาจิต เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต จ.ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 3 ก.ค. 58 [08 มิ.ย. 2558] [Views 142] 
 ขอเชิญบุคลากร นิสิต คณะเทคนิคฯ เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมในโครงการพัฒนาจิตเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ณ ค่ายพุทธบุตรภรยาภิวัทธน์ จ.สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 23 - 25 ม.ค. 58 [01 ม.ค. 2558] [Views 131] 
 กิจกรรมการบรรยายหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ในโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นพื้นฐานการดำรงชีวิต ในวันที่ 7 ก.ค. 2557 [09 มิ.ย. 2557] [Views 741] 

 ข่าววิเทศสัมพันธ์ [158] 
 ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [29 มิ.ย. 2560] [Views 11] 
 Compliments from Rector NUST [29 มิ.ย. 2560] [Views 6] 
 ความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปี 2561  [16 มิ.ย. 2560] [Views 13] 
 ประชาสัมพันธ์การสมัครทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 2560 [02 มิ.ย. 2560] [Views 19] 
 Accpting Participants for Peace Boat's Global University Aungst 2017 (Tokyo-Yangon) [28 เม.ย. 2560] [Views 16] 
   ดู ข่าววิเทศสัมพันธ์ทั้งหมด