ข่าวประชาสัมพันธ์ [21] 
 บริษัท เซ้าเธิร์นครอส ไบโอเคมีคัล (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง Product technical support [02 ก.พ. 2560] [Views 73] 
 ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2559 ผลงาน โมเดลกล่องอนุบาลลูกสุนัขกำพร้าแรกคลอด (Newborn O [16 ม.ค. 2560] [Views 89] 
 แจ้งกำหนดการปรับปรุงเครื่องให้บริการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ มก. [08 ธ.ค. 2559] [Views 136] 
 ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 [25 ต.ค. 2559] [Views 199] 
 ขอเชิญเข้าร่วม การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ หรือร่วมบริจาค สมทบทุนพัฒนาห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศของคณะฯ  [20 ต.ค. 2559] [Views 215] 
   ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง [15] 
 ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องลู่วิ่งใต้น้ำกายภาพในสัตว์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2 [18 พ.ย. 2559] [Views 178] 
 ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ 2 ตา (Stereo Microscope) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 10 เครื่อง [26 ต.ค. 2559] [Views 185] 
 ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์เชิงซ้อนแบบใช้แสง 2 ตา (Compound Light Microscope) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 16 เครื่อง [26 ต.ค. 2559] [Views 193] 
 ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องลู่วิ่งใต้น้ำกายภาพในสัตว์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง [18 ต.ค. 2559] [Views 195] 
 ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องตัดและเชื่อมสายถุงเลือดแบบปราศจากเชื้อ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จัดหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง [18 ต.ค. 2559] [Views 176] 
   ดู ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด

 ข่าววิจัย/บริการวิชาการ [6] 
 ATTENTION : INVITATION TO NOVEL RESEARCH AND INNOVATION COMPETITION (NRIC) 2015 [06 พ.ค. 2558] [Views 917] 
 โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่าง ไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2559-2560 [01 พ.ค. 2558] [Views 975] 
 ประกาศเรื่อง พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 [30 เม.ย. 2558] [Views 940] 
 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลงานนวัตกรรมและความต้องการในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการนวัตกรรม [20 เม.ย. 2558] [Views 951] 
 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 'Advance Technology Know-how (Patent) Documents Searching' ด้านนาโนเทคโนโลยี [06 ม.ค. 2558] [Views 1108] 
   ดู ข่าววิจัย/บริการวิชาการทั้งหมด

 ข่าวรับสมัครงาน [66] 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนักวิชาการพัสดุ [23 มี.ค. 2560] [Views 40] 
 ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ [17 มี.ค. 2560] [Views 101] 
 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 2 อัตรา [06 มี.ค. 2560] [Views 19] 
 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา [04 มี.ค. 2560] [Views 80] 
 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งเเม่บ้าน [17 ก.พ. 2560] [Views 18] 
   ดู ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

 ข่าวการศึกษา [18] 
 ประกาศคะแนนสอบกลางภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 รายวิชาสัตวเลี้ยงแสนรัก (01600132) หมู่ 1 [19 ต.ค. 2559] [Views 343] 
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 1) ระหว่างวันที่ 3 – 14 ตุลาคม 2559 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการทางเทคนิคการสัตวแพทย์ [30 ก.ย. 2559] [Views 216] 
 ประกาศรายชื่อและลำดับเวลาการลงทะเบียนเรียน สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 รหัส 59 นิสิตโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ คณ [01 ส.ค. 2559] [Views 332] 
 กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559  [01 ก.ค. 2559] [Views 348] 
 ประกาศ สถานที่สอบกลางภาค ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2559 วิชาสัตว์เลี้ยงแสนรัก (01600132)  [27 มิ.ย. 2559] [Views 398] 
   ดู ข่าวการศึกษาทั้งหมด

 ข่าวกิจการนิสิต [67] 
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ นิสิตเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ [27 มี.ค. 2560] [Views 0] 
 ขอความอนุเคราะห์จัดหาบุคลากรประจำโรงพยาบาลรักาาสัตว์ป่วยอนาถา [27 มี.ค. 2560] [Views 0] 
 ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการนวัตกรรมเพื่อสิ่งเเวดล้อม [06 มี.ค. 2560] [Views 7] 
 ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 [06 มี.ค. 2560] [Views 6] 
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 [06 มี.ค. 2560] [Views 7] 
   ดู ข่าวกิจการนิสิตทั้งหมด

 ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา [4] 
 ขอเชิญอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การสร้างกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมที่ส่งผลต่อการสร้างความเป็นพลเมือง [28 เม.ย. 2559] [Views 435] 
 ขอเชิญบุคลากร นิสิต คณะเทคนิคฯ เข้าร่วมกิจกรรมไหว้พระทำบุญ ในโครงการพัฒนาจิต เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต จ.ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 3 ก.ค. 58 [08 มิ.ย. 2558] [Views 123] 
 ขอเชิญบุคลากร นิสิต คณะเทคนิคฯ เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมในโครงการพัฒนาจิตเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ณ ค่ายพุทธบุตรภรยาภิวัทธน์ จ.สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 23 - 25 ม.ค. 58 [01 ม.ค. 2558] [Views 117] 
 กิจกรรมการบรรยายหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ในโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นพื้นฐานการดำรงชีวิต ในวันที่ 7 ก.ค. 2557 [09 มิ.ย. 2557] [Views 724] 

 ข่าววิเทศสัมพันธ์ [150] 
 Invitation to KDU 4th International Student Conference [24 มี.ค. 2560] [Views 1] 
 ขอให้เสนอรายชื่อผู้สมัครทุนรัฐบาลจีน (Chinese Government Scholarship) จำนวน 2 คน [18 มี.ค. 2560] [Views 5] 
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม AC21 International Graduate School 2017 [18 มี.ค. 2560] [Views 2] 
 ทุนรัฐบาลจีนภายใต้โครงการ Youth of Excellence Scheme of China ประจำปีการศึกษา 2560/2561  [18 มี.ค. 2560] [Views 1] 
 เชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง "ทุนการศึกษาและการศึกษาต่อในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)" [16 มี.ค. 2560] [Views 4] 
   ดู ข่าววิเทศสัมพันธ์ทั้งหมด