จำนวน [113] เรื่อง
 [10 เม.ย. 2561] โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม : ASEAN Youth Stepping Towards Environmental Sustainability [10 หน้า]
 [31 มี.ค. 2561] ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและเชิญนิสิตร่วมจัดกิจกรรมภายในงานตลาดนัดอิ่มเกษตร [2 หน้า]
 [31 มี.ค. 2561] ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ Startup inspiration and workshop ภายใต้โครงการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League) [3 หน้า]
 [21 มี.ค. 2561] ประชาสัมพันธ์โครงการ ASEM Work Placement Programme [20 หน้า]
 [21 มี.ค. 2561] ขอความร่วมมือพิจารณาเสนอรายชื่อเยาวชนที่เห็นสมควรเข้ารับการพิจารณาเป็นเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2561 [7 หน้า]
 [14 มี.ค. 2561] ประชาสัมพันธ์ เรื่องการถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนิสิตรูปแบบใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน [2 หน้า]
 [09 มี.ค. 2561] ขอความร่วมมือในการส่งนักศึกษาในงาน 2018 IYF World Culture Camp [8 หน้า]
 [09 มี.ค. 2561] ประชาสัมพันธืนิสิตที่สนใจเข้าร่วมงาน KU START UP#2 [2 หน้า]
 [02 มี.ค. 2561] ประชาสัมพันธ์โครงการ 'เลือกตั้งองค์การนิสิต ปีการศึกษา 2561' [6 หน้า]
 [02 มี.ค. 2561] ประชาสัมพันธ์โครงการ Leadership development program [7 หน้า]
 [20 ก.พ. 2561] ประชาสัมพันธ์การจัดทำบัตรประจำตัวนิสิตรูปแบบใหม่ [2 หน้า]
 [20 ก.พ. 2561] ประชาสัมพันธ์โครงการ Leadership development Program [7 หน้า]
 [12 ก.พ. 2561] ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพิธีกรและผู้ดำเนินรายการมืออาชีพ [1 หน้า]
 [18 ม.ค. 2561] บริษัทแหลมทองสหการรับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาตรีหลายตำแหน่ง [5 หน้า]
 [10 ม.ค. 2561] ประชาสัมพันธ์โครงการ KU Buddy [2 หน้า]
 [03 ม.ค. 2561] ประชาสัมพันธ์นิสิตเข้าร่วมโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระหว่างเดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2561 [8 หน้า]
 [25 ธ.ค. 2560] ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต [7 หน้า]
 [30 พ.ย. 2560] ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ [5 หน้า]
 [22 พ.ย. 2560] ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการศูนย์สุขภาวะนิสิต : KU Happy place center [3 หน้า]
 [22 พ.ย. 2560] ประชาสัมพันธ์ข่าวสารหน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองกิจการนิสิต [1 หน้า]
 [22 พ.ย. 2560] ประกาศเรื่อง การยื่นขอลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชน เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้กลุ่มเด็กและเยาวชนมาลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชนเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย [2 หน้า]
 [02 พ.ย. 2560] ประชาสัมพันธ์หอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45 [7 หน้า]
 [20 ต.ค. 2560] ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม NBTC Volunteers (รุ่นที่ 4) [3 หน้า]
 [20 ต.ค. 2560] ประชาสัมพันธ์งาน "Halloween" โดยจัดเตรียมพื้นที่ให้นักศึกษาจำหน่ายสินค้าทุกประเภท โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ พลาซ่า ลากูน ลาดพร้าว-วังหิน [3 หน้า]
 [04 ต.ค. 2560] ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตนำส่งเอกสารขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ [2 หน้า]
 [04 ต.ค. 2560] ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดสัญลักษณ์ (Logo) ของบริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จำกัด [4 หน้า]
 [20 ก.ย. 2560] ประชาสัมพันธ์ระบบส่งเสริมการมีงานทำ (jobsa) [3 หน้า]
 [13 ก.ย. 2560] โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตใหม่ รุ่นที่ 30 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 [6 หน้า]
 [08 ก.ย. 2560] ขอเรียนเชิญนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมงานวันนัดพบสมัครงาน สัตวแพทย์-สัตวบาล 2560 (Job Fair 2017) [2 หน้า]
 [30 ส.ค. 2560] กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ รับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี หลายตำแหน่ง [3 หน้า]
 [25 ส.ค. 2560] ประชาสัมพันธ์โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2560 [9 หน้า]
 [16 ส.ค. 2560] ร้านสหกรณ์ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา [1 หน้า]
 [02 ส.ค. 2560] ประกาศเปิดรับสมัครให้ทุนการศึกษาของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มก. [5 หน้า]
 [26 ก.ค. 2560] มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับสมัครทุนการศึกษา [1 หน้า]
 [24 ก.ค. 2560] ประขาสัมพันธ์ข่าวสารด้านกิจการนิสิต [2 หน้า]
 [24 ก.ค. 2560] ขอเชิญส่งนิสิต นักศึกษาในสังกัดร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย 9 ราชมงคล ครั้งที่ 3 [7 หน้า]
 [20 ก.ค. 2560] รับสมัครคัดเลือกเยาวชนจำนวน 28 คน เพื่อเข้าร่วมงานเทศกาลนักเรียนและเยาวชนโลก ครั้งที่ 19 (the XIXth World Youth and Students Festival) ณ เมืองโซชิ สหพันธรัฐรัสเซีย [9 หน้า]
 [03 ก.ค. 2560] ขอเชิญชวนส่งนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา [8 หน้า]
 [03 ก.ค. 2560] ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Public Speaking 2017 และการแข่งขันตอบคำถามระดับชาติ ในหัวข้อ 'International Business and Tourism in the 21st Century' ประจำปี 2560' [14 หน้า]
 [30 พ.ค. 2560] ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการสมัครเข้าอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยสำหรับนิสิตใหม่ [2 หน้า]
 [20 เม.ย. 2560] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักศึกษา รุ่น 2 (วพศ.2) [11 หน้า]
 [05 เม.ย. 2560] ขอให้คัดเลือกนิสิตเข้ารับพระราชทานทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ [6 หน้า]
 [31 มี.ค. 2560] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร [4 หน้า]
 [31 มี.ค. 2560] คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นเเห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560 [16 หน้า]
 [31 มี.ค. 2560] ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 [12 หน้า]
 [30 มี.ค. 2560] โครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ [8 หน้า]
 [27 มี.ค. 2560] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ นิสิตเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ [3 หน้า]
 [27 มี.ค. 2560] ขอความอนุเคราะห์จัดหาบุคลากรประจำโรงพยาบาลรักาาสัตว์ป่วยอนาถา [1 หน้า]
 [06 มี.ค. 2560] ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการนวัตกรรมเพื่อสิ่งเเวดล้อม [5 หน้า]
 [06 มี.ค. 2560] ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 [5 หน้า]
 [06 มี.ค. 2560] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 [11 หน้า]
 [06 มี.ค. 2560] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) [5 หน้า]
 [06 ก.พ. 2560] ประชาสัมพันธ์ เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) [6 หน้า]
 [01 ก.พ. 2560] การให้ความช่วยเหลือนิสิตประสบภัยพิบัติในพื่นที่ภาคใต้ ปี พ.ศ.2560 [5 หน้า]
 [26 ม.ค. 2560] กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด [2 หน้า]
 [26 ม.ค. 2560] รับสมัครนักศึกษารุ้่นใหม่เข้าร่วมโครงการ THE NEXT GEN [2 หน้า]
 [20 ม.ค. 2560] ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครทุนการศึกษา [1 หน้า]
 [11 ม.ค. 2560] ขอความร่วมมือคัดเลือกเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่ 8/2560 [12 หน้า]
 [05 ม.ค. 2560] ประชาสัมพันธ์แก่นิสิตที่สนใจเกี่ยวกับการสมัครขอรับทุน [27 หน้า]
 [05 ม.ค. 2560] เชิญร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตรของเครือข่ายเกษตรราชภัฎ ครั้งที่ 3 [4 หน้า]
 [05 ม.ค. 2560] แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย [4 หน้า]
 [01 ธ.ค. 2559] ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการจัดทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 [5 หน้า]
 [21 ก.ย. 2559] ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ 'รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่' ประจำปี 2560 [12 หน้า]
 [24 ส.ค. 2559] ขอเชิญบุคลากรและนิสิตทั่วไปเข้าร่วมโครงการเกษตรศาสตร์วิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็กพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี [2 หน้า]
 [09 ส.ค. 2559] ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา [1 หน้า]
 [09 ส.ค. 2559] ประชาสัมพันธ์เงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตพิการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 [2 หน้า]
 [11 ก.ค. 2559] ประชาสัมพันธ์โปสเตอร์ โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกษา 2559 [2 หน้า]
 [04 ก.ค. 2559] ประชาสัมพันธ์โครงการ MAYA YOUNG TALENT 2017 [2 หน้า]
 [29 มิ.ย. 2559] แนวปฏิบัติในการดำเนินกิจกรรมนิสิต หรือหลักเกณฑ์การเทียบค่าประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิตตามโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตร [7 หน้า]
 [29 มิ.ย. 2559] ขอให้เสนอโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [5 หน้า]
 [27 มิ.ย. 2559] ประชาสัมพันธ์การเข้าถึงบริการสุขภาพด้วยสิทธิบัตรทองฟรีสำหรับนิสิต [10 หน้า]
 [16 มิ.ย. 2559] การป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในสถาบันอุดมศึกษา [11 หน้า]
 [13 มิ.ย. 2559] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องระดับอุดมศึกษา 'ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร' ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับประเทศ ประจำปี 2559 [7 หน้า]
 [13 มิ.ย. 2559] ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร [4 หน้า]
 [31 พ.ค. 2559] ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการสมัครเข้าอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยสำหรับนิสิตใหม่ [2 หน้า]
 [04 พ.ค. 2559] ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและรายงานตัวเป็นนักศึกษาวิชาทหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีแการศึกษา 2559 [11 หน้า]
 [07 เม.ย. 2559] ขอความร่วมมือในการคัดเลือกนิสิต นักศึกษา ร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 6 [12 หน้า]
 [24 มี.ค. 2559] การเปิดให้ทดลองใช้โปรแกรมฝึกภาษา Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission [7 หน้า]
 [09 มี.ค. 2559] ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายอาเซียน [17 หน้า]
 [01 มี.ค. 2559] ประชาสัมพันธ์โครงการ 'ต้นกล้าจิตอาสาบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ' [1 หน้า]
 [10 ก.พ. 2559] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนจิตอาสา เพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 4 [9 หน้า]
 [28 ม.ค. 2559] ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต [11 หน้า]
 [19 ม.ค. 2559] มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 มกราคม 2559 [2 หน้า]
 [19 ม.ค. 2559] ประกาศการแจ้งข้อมูลนิสิตที่ประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสม ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [2 หน้า]
 [19 ม.ค. 2559] ประกาศกองกิจการนิสิต เรื่อง ทุนการศึกษาสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 [5 หน้า]
 [18 ม.ค. 2559] ระเบียบการให้ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ 'ทุนส่งน้องเรียนจบ' ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับอุดมศึกษาภายในวันที่ 19 มกราคม 2559 [8 หน้า]
 [18 ม.ค. 2559] ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการสรรหา 'กุลบุตร-กุลธิดากาชาด' เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 [10 หน้า]
 [18 ม.ค. 2559] ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การรับสมัครผู้ขอทุนการศึกษาตามโครงการสานฝันการศึกษาเด็กเซราะกราว ปี 2559 [4 หน้า]
 [08 ม.ค. 2559] ประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษ เรื่อง 'การปกป้องนวัตกรรมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา' [4 หน้า]
 [08 ม.ค. 2559] ประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2559 จำนวน 21 โครงการ [21 หน้า]
 [07 ม.ค. 2559] ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยอุดมศึกษานานาชาติ [9 หน้า]
 [04 ธ.ค. 2558] ประกาศการให้ทุนการศึกษา มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น [2 หน้า]
 [04 ธ.ค. 2558] สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2559(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญาตรี) [4 หน้า]
 [03 ธ.ค. 2558] ขอเชิญส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2558 [3 หน้า]
 [24 พ.ย. 2558] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวแก่นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [3 หน้า]
 [24 พ.ย. 2558] ประชาสัมพันธ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [4 หน้า]
 [23 พ.ย. 2558] ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิต นักศึกษา สมัคร เพื่อคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการยุวโฆษก รุ่นที่ 9 [2 หน้า]
 [17 พ.ย. 2558] ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2559 [11 หน้า]
 [15 ต.ค. 2558] ประชาสัมพันธ์การประกวดมารยาทไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2558 [6 หน้า]
 [12 ต.ค. 2558] กำหนดการ โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจำปี 2557 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ [1 หน้า]
 [01 ต.ค. 2558] ขอเชิญนิสิต อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมโครงการ You pick...We buy ครั้งที่9 [2 หน้า]
 [29 ก.ย. 2558] ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศแจ้งให้นิสิตไปลงชื่อขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารฯ [4 หน้า]
 [23 ก.ย. 2558] ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองเลือกซื้อ/เลือกใช้ผลิตภัณฑฺ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม [2 หน้า]
 [23 ก.ย. 2558] ประชาสัมพันธ์ระบบส่งเสริมการมีงานทำ (เว็บไซต์ https://Jobsa.ku.ac.th) [1 หน้า]
 [16 ก.ย. 2558] ขอเชิญชวนนิสิต/นักศึกษาเข้าร่วมงานวันนัดพบสมัครงานสัตวแพทย์-สัตวบาล 2558 [4 หน้า]
 [09 ก.ย. 2558] ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการย้ายสิทธิ์บัตรทอง [3 หน้า]
 [09 ก.ย. 2558] ประชาสัมพันธ์การรับสมัครกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ประสงค์จะลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชนเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย [14 หน้า]
 [02 ก.ย. 2558] ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้าน [3 หน้า]
 [31 ส.ค. 2558] ประกาศรายชื่อ และเวลาที่นิสิตเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มก. ในวันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558 [1 หน้า]
 [26 ส.ค. 2558] ขอประชาสัมพันธ์การจัดจำหน่ายชุดแต่งกายเรียนรายวิชากิจกรรมพลศึกษา [5 หน้า]
 [21 ส.ค. 2558] ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ [1 หน้า]
 [21 ส.ค. 2558] ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 20 ประจำปี 2558 และการแข่งขันอินเตอร์เนชั่นแนล เชียร์ ชาเลนจ์ 2015 [2 หน้า]
 [10 ส.ค. 2558] ประชาสัมพันธ์เงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตพิการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 [3 หน้า]