ข่าวกิจการนิสิต [113] 
 โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม : ASEAN Youth Stepping Towards Environmental Sustainability [10 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและเชิญนิสิตร่วมจัดกิจกรรมภายในงานตลาดนัดอิ่มเกษตร [2 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ Startup inspiration and workshop ภายใต้โครงการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League) [3 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์โครงการ ASEM Work Placement Programme [20 หน้า]
 ขอความร่วมมือพิจารณาเสนอรายชื่อเยาวชนที่เห็นสมควรเข้ารับการพิจารณาเป็นเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2561 [7 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนิสิตรูปแบบใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน [2 หน้า]
 ขอความร่วมมือในการส่งนักศึกษาในงาน 2018 IYF World Culture Camp [8 หน้า]
 ประชาสัมพันธืนิสิตที่สนใจเข้าร่วมงาน KU START UP#2 [2 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์โครงการ 'เลือกตั้งองค์การนิสิต ปีการศึกษา 2561' [6 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์โครงการ Leadership development program [7 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์การจัดทำบัตรประจำตัวนิสิตรูปแบบใหม่ [2 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์โครงการ Leadership development Program [7 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพิธีกรและผู้ดำเนินรายการมืออาชีพ [1 หน้า]
 บริษัทแหลมทองสหการรับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาตรีหลายตำแหน่ง [5 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์โครงการ KU Buddy [2 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์นิสิตเข้าร่วมโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระหว่างเดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2561 [8 หน้า]
 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต [7 หน้า]
 ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ [5 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการศูนย์สุขภาวะนิสิต : KU Happy place center [3 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารหน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองกิจการนิสิต [1 หน้า]
 ประกาศเรื่อง การยื่นขอลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชน เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้กลุ่มเด็กและเยาวชนมาลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชนเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย [2 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์หอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45 [7 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม NBTC Volunteers (รุ่นที่ 4) [3 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์งาน "Halloween" โดยจัดเตรียมพื้นที่ให้นักศึกษาจำหน่ายสินค้าทุกประเภท โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ พลาซ่า ลากูน ลาดพร้าว-วังหิน [3 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตนำส่งเอกสารขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ [2 หน้า]
 ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดสัญลักษณ์ (Logo) ของบริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จำกัด [4 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์ระบบส่งเสริมการมีงานทำ (jobsa) [3 หน้า]
 โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตใหม่ รุ่นที่ 30 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 [6 หน้า]
 ขอเรียนเชิญนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมงานวันนัดพบสมัครงาน สัตวแพทย์-สัตวบาล 2560 (Job Fair 2017) [2 หน้า]
 กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ รับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี หลายตำแหน่ง [3 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2560 [9 หน้า]
 ร้านสหกรณ์ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา [1 หน้า]
 ประกาศเปิดรับสมัครให้ทุนการศึกษาของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มก. [5 หน้า]
 มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับสมัครทุนการศึกษา [1 หน้า]
 ประขาสัมพันธ์ข่าวสารด้านกิจการนิสิต [2 หน้า]
 ขอเชิญส่งนิสิต นักศึกษาในสังกัดร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย 9 ราชมงคล ครั้งที่ 3 [7 หน้า]
 รับสมัครคัดเลือกเยาวชนจำนวน 28 คน เพื่อเข้าร่วมงานเทศกาลนักเรียนและเยาวชนโลก ครั้งที่ 19 (the XIXth World Youth and Students Festival) ณ เมืองโซชิ สหพันธรัฐรัสเซีย [9 หน้า]
 ขอเชิญชวนส่งนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา [8 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Public Speaking 2017 และการแข่งขันตอบคำถามระดับชาติ ในหัวข้อ 'International Business and Tourism in the 21st Century' ประจำปี 2560' [14 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการสมัครเข้าอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยสำหรับนิสิตใหม่ [2 หน้า]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักศึกษา รุ่น 2 (วพศ.2) [11 หน้า]
 ขอให้คัดเลือกนิสิตเข้ารับพระราชทานทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ [6 หน้า]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร [4 หน้า]
 คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นเเห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560 [16 หน้า]
 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 [12 หน้า]
 โครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ [8 หน้า]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ นิสิตเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ [3 หน้า]
 ขอความอนุเคราะห์จัดหาบุคลากรประจำโรงพยาบาลรักาาสัตว์ป่วยอนาถา [1 หน้า]
 ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการนวัตกรรมเพื่อสิ่งเเวดล้อม [5 หน้า]
 ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 [5 หน้า]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 [11 หน้า]
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) [5 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์ เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) [6 หน้า]
 การให้ความช่วยเหลือนิสิตประสบภัยพิบัติในพื่นที่ภาคใต้ ปี พ.ศ.2560 [5 หน้า]
 กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด [2 หน้า]
 รับสมัครนักศึกษารุ้่นใหม่เข้าร่วมโครงการ THE NEXT GEN [2 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครทุนการศึกษา [1 หน้า]
 ขอความร่วมมือคัดเลือกเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่ 8/2560 [12 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์แก่นิสิตที่สนใจเกี่ยวกับการสมัครขอรับทุน [27 หน้า]
 เชิญร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตรของเครือข่ายเกษตรราชภัฎ ครั้งที่ 3 [4 หน้า]
 แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย [4 หน้า]
 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการจัดทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 [5 หน้า]
 ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ 'รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่' ประจำปี 2560 [12 หน้า]
 ขอเชิญบุคลากรและนิสิตทั่วไปเข้าร่วมโครงการเกษตรศาสตร์วิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็กพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี [2 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา [1 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์เงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตพิการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 [2 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์โปสเตอร์ โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกษา 2559 [2 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์โครงการ MAYA YOUNG TALENT 2017 [2 หน้า]
 แนวปฏิบัติในการดำเนินกิจกรรมนิสิต หรือหลักเกณฑ์การเทียบค่าประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิตตามโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตร [7 หน้า]
 ขอให้เสนอโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [5 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์การเข้าถึงบริการสุขภาพด้วยสิทธิบัตรทองฟรีสำหรับนิสิต [10 หน้า]
 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในสถาบันอุดมศึกษา [11 หน้า]
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องระดับอุดมศึกษา 'ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร' ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับประเทศ ประจำปี 2559 [7 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร [4 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการสมัครเข้าอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยสำหรับนิสิตใหม่ [2 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและรายงานตัวเป็นนักศึกษาวิชาทหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีแการศึกษา 2559 [11 หน้า]
 ขอความร่วมมือในการคัดเลือกนิสิต นักศึกษา ร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 6 [12 หน้า]
 การเปิดให้ทดลองใช้โปรแกรมฝึกภาษา Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission [7 หน้า]
 ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายอาเซียน [17 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์โครงการ 'ต้นกล้าจิตอาสาบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ' [1 หน้า]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนจิตอาสา เพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 4 [9 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต [11 หน้า]
 มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 มกราคม 2559 [2 หน้า]
 ประกาศการแจ้งข้อมูลนิสิตที่ประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสม ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [2 หน้า]
 ประกาศกองกิจการนิสิต เรื่อง ทุนการศึกษาสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 [5 หน้า]
 ระเบียบการให้ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ 'ทุนส่งน้องเรียนจบ' ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับอุดมศึกษาภายในวันที่ 19 มกราคม 2559 [8 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการสรรหา 'กุลบุตร-กุลธิดากาชาด' เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 [10 หน้า]
 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การรับสมัครผู้ขอทุนการศึกษาตามโครงการสานฝันการศึกษาเด็กเซราะกราว ปี 2559 [4 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษ เรื่อง 'การปกป้องนวัตกรรมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา' [4 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2559 จำนวน 21 โครงการ [21 หน้า]
 ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยอุดมศึกษานานาชาติ [9 หน้า]
 ประกาศการให้ทุนการศึกษา มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น [2 หน้า]
 สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2559(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญาตรี) [4 หน้า]
 ขอเชิญส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2558 [3 หน้า]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวแก่นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [3 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [4 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิต นักศึกษา สมัคร เพื่อคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการยุวโฆษก รุ่นที่ 9 [2 หน้า]
 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2559 [11 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์การประกวดมารยาทไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2558 [6 หน้า]
 กำหนดการ โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจำปี 2557 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ [1 หน้า]
 ขอเชิญนิสิต อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมโครงการ You pick...We buy ครั้งที่9 [2 หน้า]
 ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศแจ้งให้นิสิตไปลงชื่อขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารฯ [4 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองเลือกซื้อ/เลือกใช้ผลิตภัณฑฺ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม [2 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์ระบบส่งเสริมการมีงานทำ (เว็บไซต์ https://Jobsa.ku.ac.th) [1 หน้า]
 ขอเชิญชวนนิสิต/นักศึกษาเข้าร่วมงานวันนัดพบสมัครงานสัตวแพทย์-สัตวบาล 2558 [4 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการย้ายสิทธิ์บัตรทอง [3 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ประสงค์จะลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชนเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย [14 หน้า]
 ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้าน [3 หน้า]
 ประกาศรายชื่อ และเวลาที่นิสิตเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มก. ในวันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558 [1 หน้า]
 ขอประชาสัมพันธ์การจัดจำหน่ายชุดแต่งกายเรียนรายวิชากิจกรรมพลศึกษา [5 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ [1 หน้า]
 ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 20 ประจำปี 2558 และการแข่งขันอินเตอร์เนชั่นแนล เชียร์ ชาเลนจ์ 2015 [2 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์เงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตพิการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 [3 หน้า]