ข่าววิเทศสัมพันธ์ [181] 
 2018 AAACU Conference - First Announcement [4 หน้า]
 2018 Call for International Credit Mobility [5 หน้า]
 UMAP Summer Program 2018 (UMAP Discovery Camp 2018 in Thailand) [6 หน้า]
 Mevlana Exchange Programme 2018-2019 Academic Year Applications [10 หน้า]
 2018 Call for International Credit Mobility [3 หน้า]
 Darmasiswa ri scholarship program [6 หน้า]
 ประกาศผลโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิืทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจำปี 2561 [9 หน้า]
 Global Challenges University Alliance (GCUA) Workshop 'Life Science Universities and the UN Sustainable Development Gols' , 16-18 April 2018, Vienna, Austria, organised by University of Natural Resour [6 หน้า]
 Universidade NOVA de Lisboa - Pre - University Semester [2 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแหส่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศุกยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี สำหรับปี ค.ศ. 2017-2018 [13 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนิสิตโครงการนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา (KU Student Ambassador) [8 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับทุน โครงการ Merging Voices ภายใต้กรอบ Erasmus+ [22 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย [4 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนความเป็นนานาชาติ อุดมศึกษาในประเทศไทยด้านการศึกษาร่วม (Transnational Education) ปีที่ 2 [1 หน้า]
 Invitation Letter for International Seminar and Call for Paper [7 หน้า]
 เรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายทุนศึกษาต่อในประเทศฝรั่งเศส 'Studies in France and Scholarships' และ 'Fellowship and Mobility Programs' [4 หน้า]
 Invitation of KDU 4th International Student Conference 2017 [6 หน้า]
 International Conference on Belt and Road & Greater Mekong Sub-region Cooperation  [5 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก Tokyo University of Agriculture (TUA) ประเทศญี่ปุ่น [14 หน้า]
 The Australian Embassy in Bankok is moving to the Wireless Road [3 หน้า]
 Invitation for Joining CommTECH Camp Insight 2018 [11 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษ หัวข้อ The role of Australian fast growing trees on forest plantation in the tropics [5 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote X8 for International Students [2 หน้า]
 ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [23 หน้า]
 Compliments from Rector NUST [53 หน้า]
 ความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปี 2561  [2 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์การสมัครทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 2560 [19 หน้า]
 Accpting Participants for Peace Boat's Global University Aungst 2017 (Tokyo-Yangon) [2 หน้า]
 GIS Taiwan 2017 Delegates Now Recruiting [4 หน้า]
 ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย Ritsumeikn ภายใต้ Innovative Asia Scholarship [16 หน้า]
 ประกาศรับสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphery North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2561 [3 หน้า]
 Invitation to KDU 4th International Student Conference [4 หน้า]
 ขอให้เสนอรายชื่อผู้สมัครทุนรัฐบาลจีน (Chinese Government Scholarship) จำนวน 2 คน [4 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม AC21 International Graduate School 2017 [2 หน้า]
 ทุนรัฐบาลจีนภายใต้โครงการ Youth of Excellence Scheme of China ประจำปีการศึกษา 2560/2561  [5 หน้า]
 เชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง "ทุนการศึกษาและการศึกษาต่อในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)" [2 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์ ทุนสำหรับนิสิตไปศึกษาที่ Hiroshima University (The AIMS-HU Program) 2017 [15 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์โครงการ "นิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา" [7 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์ทุน SEARCA Regional Professional Chair Grants 2016-2017 [5 หน้า]
 การแข่งขันตอบคำถาม สวัสดี อินเดีย (SAWASDEE INDIA Quiz Contest) [4 หน้า]
 แนะแนวงานศึกษาต่ออเมริกา [3 หน้า]
 Call for application for funding of research visits of doctoral students from your university at Chemnitz University of Technology [2 หน้า]
 The Greatest Opportunity to Reach Potential Indonesian Student : 'The 10th Jakarta ASEAN Campus Expo 2017' [9 หน้า]
 ขอเรียนเชิญร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และต้อนรับอธิการบดี University of Prince Edward Island ประเทศแคนาดา พร้อมคณะ [5 หน้า]
 ขอเรียนเชิญร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง 'การศึกษาและการทำวิจัยในประเทศเยอรมนี' [1 หน้า]
 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาหลักสูตรร่วมระดับบัณฑิตศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Universiti Putra Malaysia [2 หน้า]
 ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษากรอกแบบสำรวจความประสงค์ในการจัดทำความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมกับสถาบันอุดมศึกษาในโปรตุเกส [6 หน้า]
 การสนันสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกสำหรับนักศึกษาอาเซียน [3 หน้า]
 AIU Nomination Information for Spring Semester 2017 -Kasetsart University [5 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับทุนโครงการแลกเปลี่ยนกับสถาบันคู่สัญญาในโปรตุเกส ภายใต้กรอบความร่วมมือ Erasmus+ International Credit Mobility-Merging Voices Consortium [17 หน้า]
 Request of Kagawa Prefectural Government to find a participant of Forum [7 หน้า]
 AIEA 2017 Annual Conference: Call for Proposals [3 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2560 จาก Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น [4 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก Tokyo University of Agriculture (TUA) ประเทศญี่ปุ่น [3 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิประจำปี 2560 จาก National Chung Hsing University ไต้หวัน [3 หน้า]
 CONFENIS 2016: Deadline Extended to August 15th - Conference on Enterprise Information Systems (13-14 Dec. 2016, Vienna, AUSTRIA) [3 หน้า]
 RBME training workshop [10 หน้า]
 1st AUAP Photo Contest [3 หน้า]
 UPLB_IGEARD International conference [2 หน้า]
 Invitation to Join The 6th International Symposium on Technology for Sustainability 2016 [4 หน้า]
 Invitation to participate in the 'Medini innovention challenge' 2016 [19 หน้า]
 การคัดเลือกผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 71  [2 หน้า]
 ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme [3 หน้า]
 การประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย-เมียนมา ครั้งที่ 15 [12 หน้า]
 Invitation to participate in the myanmar green energy summit 2016, 15th-16th August 2016, Sule shangri-la hotel, yangon, myanmar-in conjunction with the sustainable energy & water resources management [3 หน้า]
 Candidate for the Workshop Sustainable Urban & Rural Development 1 st Student Workshop Among Asia Partner Universities [6 หน้า]
 Invitation to participate in the global water conference 2016, 17th-18th August 2016 Sule shangri-la hotel, yangon, Myanmar- In conjunction with the sustainable energy & water resources management wee [2 หน้า]
 ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญา แจ้งว่าสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น JPO กำหนดจัดฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญาประจำปี 2559 ณ กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง JPO เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม [2 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์ทุนเข้าร่วมโครงการหลักสูตรระยะสั้นของ Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ณ เมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย [8 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์การบรรยาย 'โครงการสนับสนุนทุนด้านการวิจัยและนวัตกรรม จากสหราชอาณาจักร - Newton Fund' [3 หน้า]
 ประกาศรับสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2560 [2 หน้า]
 คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน และสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน กำหนดจัดงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน [2 หน้า]
 ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่57,58 [2 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์โครงการ 'ํYowun Pura Programme '(Youth Camp)  [2 หน้า]
 ขอเรียนเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง ไปอเมริกาด้วยทุนรัฐบาลสหรัฐ [2 หน้า]
 International Conference On Multidisciplinary Method And Model 2016,(ICMMM-2016) [3 หน้า]
 Developing Countries Partnership Program Scholarship or KNB Scholarship [13 หน้า]
 ด้วย Institute of International Education (IIE) ประเทศสหรัฐอเมริการได้จัดทำหนังสือเรื่อง 'Funding for United States Study: A Guide for International Students and Professionals' พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกั [2 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากร ภายใต้โครงการ Mevlang Exchange Programme 2016-2017 [5 หน้า]
 ความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยกับมหาวิทยาลัยโทรอนโต ประเทศแคนาดา [4 หน้า]
 Inform you that Hiroshima University will hold a lecture meeting titled 'From Hiroshima University to the world -Wisdom from world-renowned researchers' [3 หน้า]
 Invitation to the 15th APSSA International Conference 2016 [5 หน้า]
 กำหนดการจัด Education USA Fairs 2016  [2 หน้า]
 The 8th Okinawa Peace Prize Request for Candidate Nomination [9 หน้า]
 ขยายเวลาการสมัครทุนแลกเปลี่ยนจากสหภาพยุโรป [1 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2559 - 2560 จาก Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น [3 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำภาคฤดูใบไม้ร่วง ปีการศึกษา 2559 - 2560 จาก Osaka University ประเทศญี่ปุ่น [7 หน้า]
 ทุน Fulbright Open Competition Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2560 อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [2 หน้า]
 Invitation to i-FINOG 2016 UMP [19 หน้า]
 Recruitment in Thailand [6 หน้า]
 บริติช เคานซิล ประเทศไทย กำหนดจัดนิทรรศการศึกษาต่อ ณ สหราชอาณาจักร(Education UK Exhibition) ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 30-31 ม.ค. 59 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน [2 หน้า]
 งานศึกษาต่ออเมริกา Education USA Fairs 2016 สนับสนุนโดยสถานฑูตสหรัฐอเมริกา Chiang Mai on February 11 และฺ Bangkok on February 13 [2 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์การบรรยายศิลปะการทำอาหารญี่ปุ่น และสาธิตการปรุงน้ำซุปตำหรับญี่ปุ่น 'DASHI' [1 หน้า]
 สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยจีนร่วมกับสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเลแห่งคณะรัฐมนตรีและมหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน ประสงค์จะมอบทุนการศึกษาแบบให้เปล่าและไม่มีเงื่อนไขให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ [6 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์โครงการ 2016 IYF World culture Camp Thailand โดยกรุณาส่งแบบตอบรับ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 [7 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจาก Harbin Engineering University สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2016-2017 [ หน้า]
 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำภาคฤดูใบไม้ร่วง ปีการศึกษา 2559-2560 จาก Hokkaido University ประเทศญึ่ปุ่น [ หน้า]
 ขยายเวลารับสมัครทุนแลกเปลี่ยนจากสหภาพยุโรป ALFABET Project [2 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาประจำภาคฤดูใบไม้ร่วง ปีการศึกษา 2559 จาก Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น [4 หน้า]
 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายแนะแนวการศึกษา และการเข้าศึกษาต่อ ณ Kyoto University [2 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2559 จาก Saga University ประเทศญึ่ปุ่น [5 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559-2560 จาก National Chung Hsing University ใต้หวัน [4 หน้า]
 ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาพิเศษ เรื่อง 'From Farm to Fork' : Food Traceability in the EU [3 หน้า]
 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ The Netherlands : Strategic Partner for your European Investment [4 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น(ฤดูใบไม้ผลิ) 2016 จาก Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น [3 หน้า]
 เปิดรับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท จาก The Okazaki Kaheita International Scholarship Foundation ประจำปี 2559 [22 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 'Hokkaido University President's Fellowship 2016' จาก Hokkaido University [3 หน้า]
 กำหนดจัดโครงการ FEALAC University Discovery Year ระหว่าง วันที่ 4 มกราคม ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 [18 หน้า]
 ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง 'เรียนฟรีที่ยุโรปกับทุน ERASMUS+ ' [4 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์การบรรยายเรื่อง ทุนการศึกษาและทุนวิจัยของรัฐบาลออสเตรเลีย วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00-12.00 น. อาคารอเนกประสงค์ 2 (อาคาร 60 ปี) [5 หน้า]
 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2559  [4 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และแคนาดา [13 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2559 จาก Saga University ประเทศญึ่ปุ่น  [5 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำภาคฤดูใบไม้ผลิ ปีการศึกษา 2559 จาก Utsunomiya University ประเทศญึ่ปุ่น [5 หน้า]
 Offenburg University - List of English Taught Courses and Application Information [7 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนจากสหภาพยุโรปภายใต้การสนับสนุนของ Erasmus Mundus  [5 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนจากสหภาพยุโรป ALFABET Project [4 หน้า]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนโครงการ MOBILE+ ภายใต้กรอบ Erasmus+ [1 หน้า]
 นำเรียนข้อมูล Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) ประเทศอินเดีย [4 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์โครงการ การจัดประชุม AsianSIL Youth Forum 2015 ซึ่งจะจัดขึ้นพร้อมกับการประชุม the 5th Biennial Conference ในเดือน พฤศจิกายน 2558 [7 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ Special Project Fund (SPF) 2016 จาก AC 21 Secretariat, Nagoya, University, Japan [3 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตจาก Fukui Perfectural University 2016/2017 ประเทศญี่ปุ่น [3 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำภาคฤดูใบไม้ผลิ ปีการศึกษา 2559 จาก Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น [4 หน้า]
 IMPORTANT : Invitatuon from 5th Asian Youth Leaders Travel and Learning Camp (Singapore) [8 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปศึกษาต่อที่โทยาม่า ประเทศญี่ปุ่น [17 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์งานเปิดรั้วเอไอที 2558 [4 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิประจำปี 2559 ณ Mie University ประเทศญี่ปุ่น [4 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Work Experience Program in Australia [4 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและการศึกษาต่อในประเทศฝรั่งเศส [2 หน้า]
 [SEAGULL 2016 - ASEAN Development Programme] Uncover insights on Asia's most pressing societal issues [5 หน้า]
 สรุปสาระการประชุมคณะกรรมธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-รัฐเซีย ครั้งที่6 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือด้านการศึกษา [2 หน้า]
 สรุปสาระการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐเซียประจำประเทศไทย [3 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 12 'The Twelfth International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society' [3 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น (ภาคฤดูใบไม้ผลิ 2559) [4 หน้า]
 รายงาน 'Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) Education in the US and Its Translational Approaches to Thailand' [32 หน้า]
 Convention For Young Administrators In Asean Universities : 1th -14th September 2015 [4 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก Tokyo University of Agriculture (TUA) ประเทศญี่ปุ่น [3 หน้า]
 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียงจันทน์ มีความประสงค์ขอชี้แจงข้อปฏิบัติในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สปป.ลาว  [3 หน้า]
 APAIE 2016 : Panel Presentation [3 หน้า]
 Applications for Junior Research Scholarship, Thai Visiting Scholar, and U.s.-ASEAN Visiting Scholar Programs [18 หน้า]
 ด้วยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเม็กซิโกจะมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยที่มีความรู้ภาษาสเปน ที่ต้องการเข้าโครงการแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทระยะสั้น หรือศึกษาเฉพาะทางรวมไปถึงทางการแพทย์ ณ สถาบันอ [17 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติพม่าศึกษาครั้งที่ 1 [3 หน้า]
 ด้วยกระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา บุคคลากร ประกวดภาพการ์ตูนสัญญลักษณ์ (Mascot) และตราสัญลักษณ์ (Logo) ภายใต้แนวคิด 'Experience Thailand:ร่วมออกแบบประสบการณ์ประเทศไทย สร้างความประทับใจแ [9 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์งาน 'งานศึกษาต่อสหราชอาณาจักรปี 2558 (Hands On Interview Day 2015)' [2 หน้า]
 ศูนย์ภาษาซีมีโอ กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันรับทุนการศึกษาอบรมของศูนย์ภาษาซีมีโอ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 [2 หน้า]
 2nd LE MASTE CONGRESS - Registration Now Open! [7 หน้า]
 Industry Collaboration Workshops for Academic Researchers and Research Managers [3 หน้า]
 application for SEARCA PhD Research Scholarships extended [7 หน้า]
 Scientific & Technological Achievements of I.R. of Iran (Apr.- May 2015) [10 หน้า]
 ทุน Technology Grants ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2558 (เพิ่มเติม) [10 หน้า]
 ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างไทยกับออสเตรีย (ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Scholarship) ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจ [9 หน้า]
 ทุน UNESCO/People's Republic of China - The Great Wall Co-Sponsored Fellowships Programme, 2015 -2016 [15 หน้า]
 Keele University Asia Programmes for International School Teachers - Opening Evening in Bangkok [2 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรํฐบาลออสเตรเลีย [3 หน้า]
 การจัดสัมมนาและแสดงสินค้า [2 หน้า]
 Invitation to Student Conference in HKUST on bahalf of HKUST Student Union [5 หน้า]
 Launch of the call for proposals PHC SIAM 2016 [3 หน้า]
 University Utara Malaysia (UUM) summer School 2015 [4 หน้า]
 UMAP summer program at Niigata University information in its web site [2 หน้า]
 Call for participation 1st Gregis: International Youth Leaders Convergence [9 หน้า]
 Student world forum 2015 Biannual newsletter search for potential student writers [2 หน้า]
 ขอนำส่งข้อมูลโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต Sanuki Program, Kagawa University [14 หน้า]
 The Embassy of the Islamic Republic of Iran presents its com;liments to the scientific research units in Ministries of Public Health, Industry and Energy and universities in the Kingdom of Thailand an [9 หน้า]
 ด้วย FAO กำหนดจัดกิจกรรม The Run for Save Food Marathon ขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ตะหนักถึง the save food campaign in Thailand ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดด้านใน [3 หน้า]
 รับสมัครทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 55 และ 56 [2 หน้า]
 The application deadline for Master program in Department of Life Science, Fu Jen Catholic University (Taiwan) is on April 13, 2015 [2 หน้า]
 ทุนรัฐบาลอินโดนีเซีย [14 หน้า]
 ด้วยกระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า ราชอาณาจักรบาห์เรนจะเป็นเจ้าภาพจัดนิทรรศการการศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ (ฺBahrain Education and Training International Exhibition : EDUTEX) ประจำปี 2558 จึงขอเชิญชวนสถาบั [2 หน้า]
 ด้วยรัฐบาลฮ่องกงร่วมกับ Humanitarian Affairs สหราชอาณาจักรกำหนดจัดงาน 6th University Scholars Leadership Symposium (USL) ภายใต้หัวข้อ Enrich. Educate. Enlighten. ณ ฮ่องกง ระหว่างวันที่ 1-7 สิงหาคม 255 [1 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก Kagoshima University ประเทศญี่ปุ่น [3 หน้า]
 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากกระทรวจการต่างประเทศว่า National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) ไต้หวัน มีความประสงค์ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกแก่นัก [2 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาภาคฤดูร้อน 2015 NCHU International Summer School จาก National Chung Hsing University ไต้หวัน [4 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2558 [2 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา iEXPO Program ประจำปี 2558-2559 [3 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา FrontierLab@OsakaU ประจำปี 2558-2559 [3 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Osaka University Maple Program ประจำปี 2558-2559 จาก Osaka University ประเทศญี่ปุ่น [4 หน้า]
 ทุน Fulbright Open Competition Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2559 [4 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558-2559 จาก Chiba University ประเทศญี่ปุ่น [4 หน้า]
 เชิญชวนร่วมฟังการบรรยายเรื่อง Promote the Universities and High Class Studies in London [3 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาประจำปี 2558-2559 จาก Kyoto University ประเทศญึ่ปุ่น [4 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558-2559 จาก Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น [4 หน้า]