ข่าว/กิจกรรมต่างๆ    [ ค้นหา | กลับหน้าแรก ]   
ข่าวประชาสัมพันธ์ [39] 
 [10 เม.ย. 2561] ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต บุคลากร ทำความดี บริจาคโลหิต ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 [ หน้า]
 [10 เม.ย. 2561] ประชาสัมพันธ์บริการยืมระหว่างห้องสมุด [2 หน้า]
 [10 เม.ย. 2561] ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา(ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2561 [1 หน้า]
 [03 เม.ย. 2561] ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมโครงการแสดงมุฑิตาจิตเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 [1 หน้า]
 [16 มี.ค. 2561] แจ้งกำหนดการบำรุงรักาษาเครือข่ายนนทรี และระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ประจำปี 2561 [2 หน้า]
 [16 ม.ค. 2561] ข่าวประชาสัมพันธ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือนมกราคม 2561 [7 หน้า]
 [15 ม.ค. 2561] คณะสัตวแพทย์ มก. ขอเชิญเข้าร่วมการอภิปรายพิเศษ เรื่อง สัตวแพทย์ไทยในทศวรรษหน้า วันที่ 31 มกราคม 2561 [1 หน้า]
 [15 ม.ค. 2561] คณะสัตวแพทย์ ขอเชิญร่วมงานแสดงและประกวดสัตว์เลี้ยงในงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 [1 หน้า]
 [19 ธ.ค. 2560] ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน [1 หน้า]
 [08 ธ.ค. 2560] ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง และรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน [2 หน้า]
 [06 ธ.ค. 2560] แจ้งกำหนดการปรับปรุงระบบบริหารจัดการเข้าใช้เครือข่าย (IAC) ในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00-22.30 น. [2 หน้า]
 [04 ธ.ค. 2560] กำหนดการโครงการวันสถาปนาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์และงานครบรอบ 24 ปี คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ [1 หน้า]
 [29 พ.ย. 2560] ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่องการรับสมัครและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน [4 หน้า]
 [20 พ.ย. 2560] กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ.2560 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 [1 หน้า]
 [06 มิ.ย. 2560] ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ "เทศน์มหาชาติ ถวายราชสักการะ องค์พระภูมิพล" [7 หน้า]
 [24 พ.ค. 2560] แจ้งเตือนมัลแวร์เรียกค่าไถ่ Wanna Cry กระจายผ่านช่องโหว่ของ วินโดวส์ [3 หน้า]
 [11 เม.ย. 2560] แผนการจราจร ปิดปรับปรุงประตูงามวงศ์วาน [2 หน้า]
 [11 เม.ย. 2560] แจ้งมาตรการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2560 [1 หน้า]
 [02 ก.พ. 2560] บริษัท เซ้าเธิร์นครอส ไบโอเคมีคัล (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง Product technical support [3 หน้า]
 [16 ม.ค. 2560] ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2559 ผลงาน โมเดลกล่องอนุบาลลูกสุนัขกำพร้าแรกคลอด (Newborn O [ หน้า]
 [08 ธ.ค. 2559] แจ้งกำหนดการปรับปรุงเครื่องให้บริการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ มก. [2 หน้า]
 [25 ต.ค. 2559] ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 [1 หน้า]
 [20 ต.ค. 2559] ขอเชิญเข้าร่วม การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ หรือร่วมบริจาค สมทบทุนพัฒนาห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศของคณะฯ  [3 หน้า]
 [05 ก.ย. 2559] มาตรการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เป็นกรณีพิเศษ [2 หน้า]
 [07 เม.ย. 2559] แจ้งแผนการจัดการจราจรการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ปี 2559 [2 หน้า]
 [07 เม.ย. 2559] แจ้งมาตรการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2559 [1 หน้า]
 [18 ธ.ค. 2558] มาตราการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2559 [2 หน้า]
 [03 ธ.ค. 2558] ขอความร่วมมือในการใช้เส้นทางจักรยาน [1 หน้า]
 [19 พ.ย. 2558] ขอเชิญส่งผลงานและรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Award 2016 [6 หน้า]
 [21 ก.ย. 2558] แจ้งกำหนดปรับปรุงระบบเครือข่ายนนทรีเน็ต [1 หน้า]
 [04 ก.ย. 2558] แจ้งการทดสอบอุปกรณ์เครือข่ายหลัก (Router) ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อระบบเครือข่าย ของหน่วยงาน [2 หน้า]
 [26 ส.ค. 2558] ขอแจ้งเวลาเปิด-ปิดประตูเข้า-ออกมหาวิทยาลัย และประตูช่องทางบนถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ [1 หน้า]
 [29 ก.ค. 2558] กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ มก. ขอความร่วมมือการควบคุมสุนัขภายในเกษตรกลางบางเขน [1 หน้า]
 [29 ก.ค. 2558] กองยานพานะอาคารและสถานที่ ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการการถวายความปลอดภัยในวันจัดกิจกรรม Bike for MOM [3 หน้า]
 [21 ก.ค. 2558] รูปแบบหนังสือสารบรรณ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ [ หน้า]
 [17 ก.ค. 2558] การไฟฟ้านครหลวงเขตบางเขนจะทำการ งดจ่ายกระแสไฟฟ้า ในวันเสาร์ที่ 18 ก.ค. 58 เพื่อทำการปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ เพื่อเตรียมงาน BIKE FOR MOM [1 หน้า]
 [25 พ.ค. 2558] ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมโครงการวันทำความสะอาดและพัฒนาสุนทรียภาพ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557 วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00-14.30 น. ณ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ [1 หน้า]
 [19 พ.ค. 2558] ขอเชิญร่วมให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของสำนักงานประกันคุณภาพ [1 หน้า]
 [30 มี.ค. 2558] หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ [126 หน้า]