ข่าว/กิจกรรมต่างๆ    [ ค้นหา | กลับหน้าแรก ]   
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง [80] 
 [10 เม.ย. 2561] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนมีนาคม 2561 [63 หน้า]
 [07 มี.ค. 2561] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [32 หน้า]
 [12 ก.พ. 2561] ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [1 หน้า]
 [12 ก.พ. 2561] ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [1 หน้า]
 [12 ก.พ. 2561] ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [1 หน้า]
 [12 ก.พ. 2561] ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [1 หน้า]
 [12 ก.พ. 2561] ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [1 หน้า]
 [12 ก.พ. 2561] ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [1 หน้า]
 [12 ก.พ. 2561] ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [1 หน้า]
 [12 ก.พ. 2561] ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [1 หน้า]
 [12 ก.พ. 2561] ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [1 หน้า]
 [12 ก.พ. 2561] ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [1 หน้า]
 [12 ก.พ. 2561] ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [1 หน้า]
 [12 ก.พ. 2561] ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [1 หน้า]
 [12 ก.พ. 2561] ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [1 หน้า]
 [12 ก.พ. 2561] ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [1 หน้า]
 [05 ก.พ. 2561] ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง) [1 หน้า]
 [05 ก.พ. 2561] ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง) [1 หน้า]
 [05 ก.พ. 2561] ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง) [1 หน้า]
 [05 ก.พ. 2561] ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง) [1 หน้า]
 [05 ก.พ. 2561] ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง) [1 หน้า]
 [05 ก.พ. 2561] ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง) [1 หน้า]
 [05 ก.พ. 2561] ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 29 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง) [1 หน้า]
 [05 ก.พ. 2561] ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง) [1 หน้า]
 [05 ก.พ. 2561] ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (โครงการจ้างเหมาออกแบบบรรจุภัณฑ์ของอาหารสมุนไพรที่ใช้ในการผลิตโคนม) [1 หน้า]
 [05 ก.พ. 2561] ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง) [1 หน้า]
 [05 ก.พ. 2561] ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง) [1 หน้า]
 [05 ก.พ. 2561] ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง) [1 หน้า]
 [05 ก.พ. 2561] ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง) [1 หน้า]
 [05 ก.พ. 2561] ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง) [1 หน้า]
 [05 ก.พ. 2561] ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง) [1 หน้า]
 [05 ก.พ. 2561] ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (โครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง) [1 หน้า]
 [05 ก.พ. 2561] ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง) [1 หน้า]
 [05 ก.พ. 2561] ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (โครงการซื้อแจกันดอกไม้ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) [1 หน้า]
 [30 ม.ค. 2561] ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [1 หน้า]
 [30 ม.ค. 2561] ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการจ้างเหมารถตู้ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [1 หน้า]
 [30 ม.ค. 2561] ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  [1 หน้า]
 [30 ม.ค. 2561] ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  [1 หน้า]
 [30 ม.ค. 2561] ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 25 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [1 หน้า]
 [30 ม.ค. 2561] ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [1 หน้า]
 [30 ม.ค. 2561] ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการจ้างเหมาเพื่อผลิตน้ำยาทดสอบสำหรับโลหะหนักในน้ำ จำนวน 1 คน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [1 หน้า]
 [29 ม.ค. 2561] ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [1 หน้า]
 [29 ม.ค. 2561] ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [1 หน้า]
 [08 ม.ค. 2561] ประกาศ คณะฯเรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [1 หน้า]
 [08 ม.ค. 2561] ประกาศ คณะฯ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [1 หน้า]
 [08 ม.ค. 2561] ประกาศ คณะฯ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [1 หน้า]
 [08 ม.ค. 2561] ประกาศ คณะฯ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [1 หน้า]
 [08 ม.ค. 2561] ประกาศ คณะฯ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [1 หน้า]
 [04 ม.ค. 2561] ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สองตาแบบใช้แสง จำนวน 10 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [1 หน้า]
 [15 ธ.ค. 2560] ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สองตาแบบใช้แสง จำนวน 10 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [1 หน้า]
 [13 ธ.ค. 2560] ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ชื่อโครงการ กล้องจุลทรรศน์สองตาแบบใช้แสง จำนวน 10 เครื่อง [2 หน้า]
 [01 พ.ย. 2560] ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมแบบเกรเดียนท์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด [1 หน้า]
 [31 ต.ค. 2560] ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดผลิตสารละลายชนิดมีขั้วสำหรับเตรียมตัวอย่างห้องปฏิบัติการ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  [1 หน้า]
 [30 ต.ค. 2560] ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(เครื่องติดตามและบันทึกสัญญาณชีพในสัตว์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 เครื่ [2 หน้า]
 [30 ต.ค. 2560] ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องติดตามและบันทึกสัญญาณชีพในสัตว์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน [2 หน้า]
 [17 ต.ค. 2560] ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 “ชุดเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมแบบเกรเดียนท์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน [2 หน้า]
 [17 ต.ค. 2560] ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมแบบเกรเดียนท์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท [2 หน้า]
 [17 ต.ค. 2560] ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 “ชุดผลิตสารละลายชนิดมีขั้วสำหรับเตรียมตัวอย่างห้องปฏิบัติการ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเท [2 หน้า]
 [17 ต.ค. 2560] ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 “จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 3 คน” [2 หน้า]
 [17 ต.ค. 2560] ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 3 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [2 หน้า]
 [17 ต.ค. 2560] ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำลายจุลินทรีย์ชนิดมีพัดลม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e [2 หน้า]
 [17 ต.ค. 2560] ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 “เครื่องทำลายจุลินทรีย์ชนิดมีพัดลม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เครื่อง” [2 หน้า]
 [17 ต.ค. 2560] ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดผลิตสารละลายชนิดมีขั้วสำหรับเตรียมตัวอย่างห้องปฏิบัติการ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประก [2 หน้า]
 [12 ก.ค. 2560] ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) จำนวน 1 ระบบ [1 หน้า]
 [26 มิ.ย. 2560] ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 50 ชุด [1 หน้า]
 [18 พ.ย. 2559] ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องลู่วิ่งใต้น้ำกายภาพในสัตว์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2 [1 หน้า]
 [26 ต.ค. 2559] ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ 2 ตา (Stereo Microscope) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 10 เครื่อง [1 หน้า]
 [26 ต.ค. 2559] ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์เชิงซ้อนแบบใช้แสง 2 ตา (Compound Light Microscope) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 16 เครื่อง [1 หน้า]
 [18 ต.ค. 2559] ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องลู่วิ่งใต้น้ำกายภาพในสัตว์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง [1 หน้า]
 [18 ต.ค. 2559] ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องตัดและเชื่อมสายถุงเลือดแบบปราศจากเชื้อ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จัดหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง [1 หน้า]
 [18 ต.ค. 2559] ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือสำหรับการตรวจการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด [1 หน้า]
 [18 ต.ค. 2559] ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับห้องปฏิบัติการ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด [1 หน้า]
 [06 ต.ค. 2559] ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อสำหรับงานด้านจุลชีววิทยา จำนวน 3 ตู้ [1 หน้า]
 [04 ต.ค. 2559] ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (Analog CCTV) จำนวน 1 ระบบ [1 หน้า]
 [14 ก.ค. 2559] ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบโทรศัพท์อัตโนมัติสำหรับอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางด้านเทคนิคการสัตวแพทย์ จำนวน 1 ระบบ [1 หน้า]
 [05 ก.ค. 2559] ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง ขายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพโดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 188 รายการ [10 หน้า]
 [24 มิ.ย. 2559] ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียงและโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางด้านเทคนิคการสัตวแพทย์ จำนวน 5 รายการ [1 หน้า]
 [18 ธ.ค. 2558] ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องสอบราคาซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 436 ชุด [1 หน้า]
 [31 ส.ค. 2558] ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ [1 หน้า]
 [31 ส.ค. 2558] ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 436 ชุด [1 หน้า]