ข่าววิเทศสัมพันธ์

หัวข้อข่าว/กิจกรรม :  สรุปสาระการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐเซียประจำประเทศไทย

รายละเอียดข่าว/กิจกรรม :  สรุปสาระการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐเซียประจำประเทศไทย    ไฟล์ pdf

ผู้ประกาศ :  ศยามล มามี(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

วันที่ประกาศข่าว :  31 ส.ค. 2558

 

      ดูไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ไฟล์ pdf