ข่าววิเทศสัมพันธ์

หัวข้อข่าว/กิจกรรม :  สรุปสาระการประชุมคณะกรรมธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-รัฐเซีย ครั้งที่6 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือด้านการศึกษา

รายละเอียดข่าว/กิจกรรม :  สรุปสาระการประชุมคณะกรรมธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-รัฐเซีย ครั้งที่6 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือด้านการศึกษา    ไฟล์ pdf

ผู้ประกาศ :  คุณพลอยเพทาย กาญจนพาที

วันที่ประกาศข่าว :  31 ส.ค. 2558

 

      ดูไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ไฟล์ pdf