ข่าววิเทศสัมพันธ์

หัวข้อข่าว/กิจกรรม :  ประชาสัมพันธ์งานเปิดรั้วเอไอที 2558

รายละเอียดข่าว/กิจกรรม :  ประชาสัมพันธ์งานเปิดรั้วเอไอที 2558    ไฟล์ pdf

ผู้ประกาศ :  ศยามล มามี(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

วันที่ประกาศข่าว :  16 ก.ย. 2558

 

      ดูไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ไฟล์ pdf