ข่าววิเทศสัมพันธ์

หัวข้อข่าว/กิจกรรม :  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปศึกษาต่อที่โทยาม่า ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดข่าว/กิจกรรม :  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปศึกษาต่อที่โทยาม่า ประเทศญี่ปุ่น    ไฟล์ pdf

ผู้ประกาศ :  ศยามล มามี(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

วันที่ประกาศข่าว :  29 ก.ย. 2558

 

      ดูไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ไฟล์ pdf