ข่าววิเทศสัมพันธ์

หัวข้อข่าว/กิจกรรม :  ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ Special Project Fund (SPF) 2016 จาก AC 21 Secretariat, Nagoya, University, Japan

รายละเอียดข่าว/กิจกรรม :  ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ Special Project Fund (SPF) 2016 จาก AC 21 Secretariat, Nagoya, University, Japan ผู้ที่สนใจจะต้องจัดทำเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้และจัดส่งผ่านต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2559    ไฟล์ pdf

ผู้ประกาศ :  ศยามล มามี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

วันที่ประกาศข่าว :  14 ต.ค. 2558

 

      ดูไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ไฟล์ pdf