ข่าววิเทศสัมพันธ์

หัวข้อข่าว/กิจกรรม :  ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตจาก Fukui Perfectural University 2016/2017 ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดข่าว/กิจกรรม :  ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตจาก Fukui Perfectural University 2016/2017 ประเทศญี่ปุ่น กำหนดการรับสมัคร - เริ่มศึกษาเมษายน 2559 : ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 - เริ่มศึกษาตุลาคม : ภายในวันที่ 20 เมษายน 2559     ไฟล์ pdf

ผู้ประกาศ :  ศยามล มามี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

วันที่ประกาศข่าว :  14 ต.ค. 2558

 

      ดูไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ไฟล์ pdf