ข่าววิเทศสัมพันธ์

หัวข้อข่าว/กิจกรรม :  ประชาสัมพันธ์โครงการ การจัดประชุม AsianSIL Youth Forum 2015 ซึ่งจะจัดขึ้นพร้อมกับการประชุม the 5th Biennial Conference ในเดือน พฤศจิกายน 2558

รายละเอียดข่าว/กิจกรรม :  ประชาสัมพันธ์โครงการ การจัดประชุม AsianSIL Youth Forum 2015 ซึ่งจะจัดขึ้นพร้อมกับการประชุม the 5th Biennial Conference ในเดือน พฤศจิกายน 2558    ไฟล์ pdf

ผู้ประกาศ :  ศยามล มามี(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

วันที่ประกาศข่าว :  20 ต.ค. 2558

 

      ดูไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ไฟล์ pdf