ข่าววิเทศสัมพันธ์

หัวข้อข่าว/กิจกรรม :  นำเรียนข้อมูล Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) ประเทศอินเดีย

รายละเอียดข่าว/กิจกรรม :  นำเรียนข้อมูล Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) ประเทศอินเดีย แจ้งความประสงค์ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านการแลกเปลี่ยนนิสิตและการทำวิจัยร่วมกัน    ไฟล์ pdf

ผู้ประกาศ :  ศยามล มามี(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

วันที่ประกาศข่าว :  28 ต.ค. 2558

 

      ดูไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ไฟล์ pdf