ข่าววิเทศสัมพันธ์

หัวข้อข่าว/กิจกรรม :  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนโครงการ MOBILE+ ภายใต้กรอบ Erasmus+

รายละเอียดข่าว/กิจกรรม :  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนโครงการ MOBILE+ ภายใต้กรอบ Erasmus+ เน้นการแลกเปลี่ยนนิสิต นักศึกษา ในระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา Post-Doc รวมถึงบุคลากร ซึ่งผู้สมัครจะต้องดำเนินการสมัครออนไลน์ ทั้งนี้ กำหนดปิดรับสมัครในวันอังคารที่1 ธันวาคม 2558    ไฟล์ pdf

ผู้ประกาศ :  ศยามล มามี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

วันที่ประกาศข่าว :  29 ต.ค. 2558

 

      ดูไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ไฟล์ pdf