ข่าววิเทศสัมพันธ์

หัวข้อข่าว/กิจกรรม :  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2559

รายละเอียดข่าว/กิจกรรม :  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ทางอินเทอร์เน็ต    ไฟล์ pdf

ผู้ประกาศ :  ศยามล มามี(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

วันที่ประกาศข่าว :  06 พ.ย. 2558

 

      ดูไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ไฟล์ pdf