ข่าววิเทศสัมพันธ์

หัวข้อข่าว/กิจกรรม :  ประชาสัมพันธ์การบรรยายเรื่อง ทุนการศึกษาและทุนวิจัยของรัฐบาลออสเตรเลีย วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00-12.00 น. อาคารอเนกประสงค์ 2 (อาคาร 60 ปี)

รายละเอียดข่าว/กิจกรรม :  ประชาสัมพันธ์การบรรยายเรื่อง ทุนการศึกษาและทุนวิจัยของรัฐบาลออสเตรเลีย วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00-12.00 น. อาคารอเนกประสงค์ 2 (อาคาร 60 ปี)    ไฟล์ pdf

ผู้ประกาศ :  ศยามล มามี(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

วันที่ประกาศข่าว :  10 พ.ย. 2558

 

      ดูไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ไฟล์ pdf