ข่าววิเทศสัมพันธ์

หัวข้อข่าว/กิจกรรม :  ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง 'เรียนฟรีที่ยุโรปกับทุน ERASMUS+ '

รายละเอียดข่าว/กิจกรรม :  ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง 'เรียนฟรีที่ยุโรปกับทุน ERASMUS+' โดยจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.10-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารระพีสาคริก    ไฟล์ pdf

ผู้ประกาศ :  ศยามล มามี(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

วันที่ประกาศข่าว :  13 พ.ย. 2558

 

      ดูไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ไฟล์ pdf