ข่าววิเทศสัมพันธ์

หัวข้อข่าว/กิจกรรม :  กำหนดจัดโครงการ FEALAC University Discovery Year ระหว่าง วันที่ 4 มกราคม ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2559

รายละเอียดข่าว/กิจกรรม :  กำหนดจัดโครงการ FEALAC University Discovery Year ระหว่าง วันที่ 4 มกราคม ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2559    ไฟล์ pdf

ผู้ประกาศ :  ศยามล มามี(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

วันที่ประกาศข่าว :  13 พ.ย. 2558

 

      ดูไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ไฟล์ pdf