ข่าววิเทศสัมพันธ์

หัวข้อข่าว/กิจกรรม :  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายแนะแนวการศึกษา และการเข้าศึกษาต่อ ณ Kyoto University

รายละเอียดข่าว/กิจกรรม :  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายแนะแนวการศึกษา และการเข้าศึกษาต่อ ณ Kyoto University ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00-12.00น. ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี    ไฟล์ pdf

ผู้ประกาศ :  ศยามล มามี(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

วันที่ประกาศข่าว :  09 ธ.ค. 2558

 

      ดูไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ไฟล์ pdf