ข่าววิเทศสัมพันธ์

หัวข้อข่าว/กิจกรรม :  ประชาสัมพันธ์โครงการ 2016 IYF World culture Camp Thailand โดยกรุณาส่งแบบตอบรับ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2558

รายละเอียดข่าว/กิจกรรม :  ประชาสัมพันธ์โครงการ 2016 IYF World culture Camp Thailand โดยกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2559 ณ หอประชุมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี โดยกรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559    ไฟล์ pdf

ผู้ประกาศ :  ศยามล มามี(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

วันที่ประกาศข่าว :  28 ธ.ค. 2558

 

      ดูไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ไฟล์ pdf