ข่าววิเทศสัมพันธ์

หัวข้อข่าว/กิจกรรม :  สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยจีนร่วมกับสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเลแห่งคณะรัฐมนตรีและมหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน ประสงค์จะมอบทุนการศึกษาแบบให้เปล่าและไม่มีเงื่อนไขให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

รายละเอียดข่าว/กิจกรรม :  สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยจีนร่วมกับสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเลแห่งคณะรัฐมนตรีและมหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน ประสงค์จะมอบทุนการศึกษาแบบให้เปล่าและไม่มีเงื่อนไขให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ    ไฟล์ pdf

ผู้ประกาศ :  ศยามล มามี(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

วันที่ประกาศข่าว :  04 ม.ค. 2559

 

      ดูไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ไฟล์ pdf