ข่าววิเทศสัมพันธ์

หัวข้อข่าว/กิจกรรม :  งานศึกษาต่ออเมริกา Education USA Fairs 2016 สนับสนุนโดยสถานฑูตสหรัฐอเมริกา Chiang Mai on February 11 และฺ Bangkok on February 13

รายละเอียดข่าว/กิจกรรม :  งานศึกษาต่ออเมริกา Education USA Fairs 2016 สนับสนุนโดยสถานฑูตสหรัฐอเมริกา Chiang Mai on February 11 และฺ Bangkok on February 13    ไฟล์ pdf

ผู้ประกาศ :  ศยามล มามี(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

วันที่ประกาศข่าว :  21 ม.ค. 2559

 

      ดูไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ไฟล์ pdf