ข่าววิเทศสัมพันธ์

หัวข้อข่าว/กิจกรรม :  Invitation to i-FINOG 2016 UMP

รายละเอียดข่าว/กิจกรรม :  Invitation to i-FINOG 2016 UMP    ไฟล์ pdf

ผู้ประกาศ :  ศยามล มามี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

วันที่ประกาศข่าว :  29 ม.ค. 2559

 

      ดูไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ไฟล์ pdf