ข่าววิเทศสัมพันธ์

หัวข้อข่าว/กิจกรรม :  ทุน Fulbright Open Competition Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2560 อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียดข่าว/กิจกรรม :  ทุน Fulbright Open Competition Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 7 ทุน ภายในวันที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 12.00 น.(เที่ยงวัน)    ไฟล์ pdf

ผู้ประกาศ :  ศยามล มามี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

วันที่ประกาศข่าว :  02 ก.พ. 2559

 

      ดูไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ไฟล์ pdf