ข่าววิเทศสัมพันธ์

หัวข้อข่าว/กิจกรรม :  ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำภาคฤดูใบไม้ร่วง ปีการศึกษา 2559 - 2560 จาก Osaka University ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดข่าว/กิจกรรม :  ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำภาคฤดูใบไม้ร่วง ปีการศึกษา 2559 - 2560 จาก Osaka University ประเทศญี่ปุ่น กำหนดการรับสมัคร หมดเขตส่งเอกสารการรับสมัครประจำภาคฤดูใบไม้ร่วง (ตุลาคม 2559) ณ กองวิเทศสัมพันธ์ ภายใน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559    ไฟล์ pdf

ผู้ประกาศ :  ศยามล มามี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

วันที่ประกาศข่าว :  04 ก.พ. 2559

 

      ดูไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ไฟล์ pdf