ข่าววิเทศสัมพันธ์

หัวข้อข่าว/กิจกรรม :  ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2559 - 2560 จาก Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดข่าว/กิจกรรม :  ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2559 - 2560 จาก Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น กำหนดการรับสมัคร ภาคฤดูใบไม้ร่วง (ตุลาคม 2559) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ภาคฤดูใบไม้ผลิ (เมษายน 2560) ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559    ไฟล์ pdf

ผู้ประกาศ :  ศยามล มามี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

วันที่ประกาศข่าว :  04 ก.พ. 2559

 

      ดูไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ไฟล์ pdf