ข่าววิเทศสัมพันธ์

หัวข้อข่าว/กิจกรรม :  ขยายเวลาการสมัครทุนแลกเปลี่ยนจากสหภาพยุโรป

รายละเอียดข่าว/กิจกรรม :  ขยายเวลาการสมัครทุนแลกเปลี่ยนจากสหภาพยุโรป ปิดรับสมัครวันที่ 1 มีนาคม 2559    ไฟล์ pdf

ผู้ประกาศ :  ศยามล มามี(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

วันที่ประกาศข่าว :  08 ก.พ. 2559

 

      ดูไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ไฟล์ pdf