ข่าววิเทศสัมพันธ์

หัวข้อข่าว/กิจกรรม :  The 8th Okinawa Peace Prize Request for Candidate Nomination

รายละเอียดข่าว/กิจกรรม :  The 8th Okinawa Peace Prize Request for Candidate Nomination    ไฟล์ pdf

ผู้ประกาศ :  ศยามล มามี(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

วันที่ประกาศข่าว :  08 ก.พ. 2559

 

      ดูไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ไฟล์ pdf