ข่าววิเทศสัมพันธ์

หัวข้อข่าว/กิจกรรม :  ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากร ภายใต้โครงการ Mevlang Exchange Programme 2016-2017

รายละเอียดข่าว/กิจกรรม :  ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โปรดจัดส่งใบสมัครผ่านทางกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559    ไฟล์ pdf

ผู้ประกาศ :  ศยามล มามี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

วันที่ประกาศข่าว :  18 ก.พ. 2559

 

      ดูไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ไฟล์ pdf