ข่าววิเทศสัมพันธ์

หัวข้อข่าว/กิจกรรม :  ด้วย Institute of International Education (IIE) ประเทศสหรัฐอเมริการได้จัดทำหนังสือเรื่อง 'Funding for United States Study: A Guide for International Students and Professionals' พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกั

รายละเอียดข่าว/กิจกรรม :  ด้วย Institute of International Education (IIE) ประเทศสหรัฐอเมริการได้จัดทำหนังสือเรื่อง 'Funding for United States Study: A Guide for International Students and Professionals' พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณสนับสนุน รวมไปถึงช่องทางการระดมทุนของมหาวิทยาลัยและอื่นๆ    ไฟล์ pdf

ผู้ประกาศ :  ศยามล มามี(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

วันที่ประกาศข่าว :  14 มี.ค. 2559

 

      ดูไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ไฟล์ pdf