ข่าววิเทศสัมพันธ์

หัวข้อข่าว/กิจกรรม :  ประชาสัมพันธ์โครงการ 'ํYowun Pura Programme '(Youth Camp)

รายละเอียดข่าว/กิจกรรม :  ประชาสัมพันธ์โครงการ 'ํYowun Pura Programme '(Youth Camp) ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2559 - วันที่ 3 เมษายน 2559 ณ เมือง Dumbulla ประเทศศรีลังกา    ไฟล์ pdf

ผู้ประกาศ :  ศยามล มามี(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

วันที่ประกาศข่าว :  29 มี.ค. 2559

 

      ดูไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ไฟล์ pdf