ข่าววิเทศสัมพันธ์

หัวข้อข่าว/กิจกรรม :  คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน และสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน กำหนดจัดงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน

รายละเอียดข่าว/กิจกรรม :  คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน และสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน กำหนดจัดงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน : ปัจจุบันสู่อนาคต ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 โดยสามารถส่งผลงานภายในวันที่ 30 พ.ค. 2559    ไฟล์ pdf

ผู้ประกาศ :  ศยามล มามี(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

วันที่ประกาศข่าว :  27 เม.ย. 2559

 

      ดูไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ไฟล์ pdf