ข่าววิเทศสัมพันธ์

หัวข้อข่าว/กิจกรรม :  ประชาสัมพันธ์การบรรยาย 'โครงการสนับสนุนทุนด้านการวิจัยและนวัตกรรม จากสหราชอาณาจักร - Newton Fund'

รายละเอียดข่าว/กิจกรรม :  ประชาสัมพันธ์การบรรยาย 'โครงการสนับสนุนทุนด้านการวิจัยและนวัตกรรม จากสหราชอาณาจักร - Newton Fund' ในวันจันทร์ที่ 30 พ.ค. 2559 ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี    ไฟล์ pdf

ผู้ประกาศ :  ศยามล มามี(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

วันที่ประกาศข่าว :  04 พ.ค. 2559

 

      ดูไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ไฟล์ pdf