ข่าววิเทศสัมพันธ์

หัวข้อข่าว/กิจกรรม :  ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญา แจ้งว่าสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น JPO กำหนดจัดฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญาประจำปี 2559 ณ กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง JPO เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

รายละเอียดข่าว/กิจกรรม :  ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญา แจ้งว่าสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น JPO กำหนดจัดฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญาประจำปี 2559 ณ กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง JPO เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม    ไฟล์ pdf

ผู้ประกาศ :  ศยามล มามี(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

วันที่ประกาศข่าว :  23 พ.ค. 2559

 

      ดูไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ไฟล์ pdf