ข่าววิเทศสัมพันธ์

หัวข้อข่าว/กิจกรรม :  การคัดเลือกผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 71

รายละเอียดข่าว/กิจกรรม :  การคัดเลือกผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 71     ไฟล์ pdf

ผู้ประกาศ :  ศยามล มามี(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

วันที่ประกาศข่าว :  25 พ.ค. 2559

 

      ดูไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ไฟล์ pdf