ข่าววิเทศสัมพันธ์

หัวข้อข่าว/กิจกรรม :  Request of Kagawa Prefectural Government to find a participant of Forum

รายละเอียดข่าว/กิจกรรม :  Request of Kagawa Prefectural Government to find a participant of Forum    ไฟล์ pdf

ผู้ประกาศ :  ศยามล มามี(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

วันที่ประกาศข่าว :  31 ส.ค. 2559

 

      ดูไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ไฟล์ pdf