ข่าววิเทศสัมพันธ์

หัวข้อข่าว/กิจกรรม :  ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับทุนโครงการแลกเปลี่ยนกับสถาบันคู่สัญญาในโปรตุเกส ภายใต้กรอบความร่วมมือ Erasmus+ International Credit Mobility-Merging Voices Consortium

รายละเอียดข่าว/กิจกรรม :  ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับทุนโครงการแลกเปลี่ยนกับสถาบันคู่สัญญาในโปรตุเกส ภายใต้กรอบความร่วมมือ Erasmus+ International Credit Mobility-Merging Voices Consortium    ไฟล์ pdf

ผู้ประกาศ :  ศยามล มามี(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

วันที่ประกาศข่าว :  15 ก.ย. 2559

 

      ดูไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ไฟล์ pdf