ข่าววิเทศสัมพันธ์

หัวข้อข่าว/กิจกรรม :  การสนันสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกสำหรับนักศึกษาอาเซียน

รายละเอียดข่าว/กิจกรรม :  การสนันสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกสำหรับนักศึกษาอาเซียน โดยสามารถสมัครขอรับทุนได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560    ไฟล์ pdf

ผู้ประกาศ :  ศยามล มามี(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

วันที่ประกาศข่าว :  03 ต.ค. 2559

 

      ดูไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ไฟล์ pdf