ข่าววิเทศสัมพันธ์

หัวข้อข่าว/กิจกรรม :  ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษากรอกแบบสำรวจความประสงค์ในการจัดทำความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมกับสถาบันอุดมศึกษาในโปรตุเกส

รายละเอียดข่าว/กิจกรรม :  ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษากรอกแบบสำรวจความประสงค์ในการจัดทำความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมกับสถาบันอุดมศึกษาในโปรตุเกส แล้วโปรดส่งกลับมาที่กองวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2559    ไฟล์ pdf

ผู้ประกาศ :  ศยามล มามี(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

วันที่ประกาศข่าว :  20 ต.ค. 2559

 

      ดูไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ไฟล์ pdf