ข่าววิเทศสัมพันธ์

หัวข้อข่าว/กิจกรรม :  ประชาสัมพันธ์โครงการ "นิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา"

รายละเอียดข่าว/กิจกรรม :  ประชาสัมพันธ์โครงการ "นิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา" โปรดส่งใบสมัครมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 15 เมษายน 2560    ไฟล์ pdf

ผู้ประกาศ :  นักศึกษาสหกิจ

วันที่ประกาศข่าว :  13 มี.ค. 2560

 

      ดูไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ไฟล์ pdf