ข่าววิเทศสัมพันธ์

หัวข้อข่าว/กิจกรรม :  ขอให้เสนอรายชื่อผู้สมัครทุนรัฐบาลจีน (Chinese Government Scholarship) จำนวน 2 คน

รายละเอียดข่าว/กิจกรรม :  ขอให้เสนอรายชื่อผู้สมัครทุนรัฐบาลจีน (Chinese Government Scholarship) จำนวน 2 คน    ไฟล์ pdf

ผู้ประกาศ :  นริศ ปานศรีแก้ว

วันที่ประกาศข่าว :  18 มี.ค. 2560

 

      ดูไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ไฟล์ pdf