ข่าววิเทศสัมพันธ์

หัวข้อข่าว/กิจกรรม :  ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย Ritsumeikn ภายใต้ Innovative Asia Scholarship

รายละเอียดข่าว/กิจกรรม :  ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย Ritsumeikn ภายใต้ Innovative Asia Scholarship    ไฟล์ pdf

ผู้ประกาศ :  นิสิตสหกิจศึกษา

วันที่ประกาศข่าว :  21 เม.ย. 2560

 

      ดูไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ไฟล์ pdf