ข่าววิจัย/บริการวิชาการ

หัวข้อข่าว/กิจกรรม :  หลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลสำหรับผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียดข่าว/กิจกรรม :  หลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลสำหรับผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    ไฟล์ pdf

ผู้ประกาศ :  นิสิตสหกิจศึกษา

วันที่ประกาศข่าว :  27 เม.ย. 2560

 

      ดูไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ไฟล์ pdf