ข่าววิเทศสัมพันธ์

หัวข้อข่าว/กิจกรรม :  ความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปี 2561

รายละเอียดข่าว/กิจกรรม :  ความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปี 2561 โดยส่งใบสมัครมายังสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560     ไฟล์ pdf

ผู้ประกาศ :  ศยามล มามี(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

วันที่ประกาศข่าว :  16 มิ.ย. 2560

 

      ดูไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ไฟล์ pdf