ข่าววิเทศสัมพันธ์

หัวข้อข่าว/กิจกรรม :  ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายละเอียดข่าว/กิจกรรม :  ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยขอให้ส่งใบสมัคร ภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 โดยจะถือเอาวันที่ลงตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ โดยสามารถดูเอกสารเพิ่มเติมได้ที่

>>>>>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<<<<

    Link ไปหน้า URL

ผู้ประกาศ :  ศยามล มามี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

วันที่ประกาศข่าว :  29 มิ.ย. 2560