ข่าววิเทศสัมพันธ์

หัวข้อข่าว/กิจกรรม :  ประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษ หัวข้อ The role of Australian fast growing trees on forest plantation in the tropics

รายละเอียดข่าว/กิจกรรม :  ประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษ หัวข้อ The role of Australian fast growing trees on forest plantation in the tropic     ไฟล์ pdf

ผู้ประกาศ :  ศยามล มามี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

วันที่ประกาศข่าว :  01 ส.ค. 2560

 

      ดูไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ไฟล์ pdf