ข่าววิเทศสัมพันธ์

หัวข้อข่าว/กิจกรรม :  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote X8 for International Students

รายละเอียดข่าว/กิจกรรม :  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote X8 for International Students วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น.    ไฟล์ pdf

ผู้ประกาศ :  ศยามล มามี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

วันที่ประกาศข่าว :  01 ส.ค. 2560

 

      ดูไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ไฟล์ pdf