ข่าววิเทศสัมพันธ์

หัวข้อข่าว/กิจกรรม :  The Australian Embassy in Bankok is moving to the Wireless Road

รายละเอียดข่าว/กิจกรรม :  The Australian Embassy in Bankok is moving to the Wireless Road    ไฟล์ pdf

ผู้ประกาศ :  ศยามล มามี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

วันที่ประกาศข่าว :  01 ส.ค. 2560

 

      ดูไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ไฟล์ pdf