ข่าวกิจการนิสิต

หัวข้อข่าว/กิจกรรม :  ประชาสัมพันธ์โครงการ ASEM Work Placement Programme

รายละเอียดข่าว/กิจกรรม :  ประชาสัมพันธ์โครงการ ASEM Work Placement Programme    ไฟล์ pdf

ผู้ประกาศ :  ศยามล มามี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

วันที่ประกาศข่าว :  21 มี.ค. 2561

 

      ดูไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ไฟล์ pdf